Mastiffin historia:

Mastiffi on hyvin vanha rotu. Rotua on aikaisemmin pidetty taistelukoirana, mutta kun koirataistelut 1800-luvun alussa kiellettiin, mastiffien suosio romahti. Mastiffeja käytettiin taisteluareenoilla tappelemaan karhuja, leijonia, härkiä ja jopa ihmisiä vastaan. Toisen maailmansodan aikana mastiffeja vietiin Amerikkaan ja sieltä niitä ostettiin sodan jälkeen takaisin Iso-Britaniaan. Ellei niin olisi tehty rotu olisi saattanut hävitä.

 

 

Mastiffi nykypäivänä:

Nykyisin mastiffi on rauhallinen, sopeutuvainen, hyväntahtoinen, omistajiinsa syvästi kiintyvä ja ehdottoman luotettava perhe- ja näyttelykoira.

Mastiffit ovat luonteeltaan rauhallisia, itsevarmoja ja ystävällisiä koiria, joilla on vaisto erottaa todellinen vaaratilanne. Ne ovat myös pitkäpinnaisia ja sopeutuvaisia, mikä tekee niistä erinomaisen lemmikin myös lapsiperheeseen. Erittäin suuren kokonsa ja valtavien voimiensa vuoksi mastiffit tulee peruskouluttaa erittäin hyvin jo pennusta pitäen.

Mastiffit ovat hyviä vahtikoiria ja puolustavat omistajaa ja laumaansa tarpeen tullen, vaikka niitä ei siihen varsinaisesti olisi koulutettukaan. Haukullaan ne paljastavat tunkeilijan ja ulkonäöllään tyrmistyttävät varkaan. Mastiffit eivät pure, vaan kaatavat tunkeilijan alleen ja seisovat päällä, kunnes toisin käsketään.

 

Rotumääritelmä: www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/rotumaaritelmat/fci_2/2mastiffi.pdf

 

Mastiffien jalostuksen tavoiteohjelma/JTO:

jalostus.kennelliitto.fi/RotuPDF.ashx?R=264&T=2
 

Mastiffin terveys:

Mastiffit ovat suureksi roduksi olleet suhteellisen terveitä. Mastiffin kasvuvauhti on nopeaa, joten ruokinnan ja liikunnan suhteen tulee olla tarkka, koska vääränlainen ruokinta ja liikunta voivat aiheuttaa erilaisia nivelongelmia ja kasvuhäiriöitä. Tässä muutamia sairauksia mitä mastiffilla voi olla.

 

Lonkkaniveldysplasia: www.kennelliitto.fi/lonkkanivelen-kasvuhairio

Kyynärniveldysplasia: www.kennelliitto.fi/kyynarnivelen-kasvuhairiot

 

Polven ristisidevaurioit:

Polvinivelen keskellä sijaitsevat ristisiteet estävät sääriluun liikkumista eteen-taakse -suunnassa suhteessa reisiluuhun. Ristisiteitä on kaksi, etummainen ja takimmainen. Kun puhutaan ristisidevammasta, yleensä tarkoitetaan etummaisen ristisiteen vauriota. Polven etummaisen ristisiteen  repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Ristisiteen repeämää esiintyy monilla roduilla, mutta tavallista se on mm. rottweilereilla, chow-chow:lla, noutajilla, bichon friseella ja mastiffeilla. Koiralla eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila. Koiralla polven ristiside tavallisimmin pettää osittain ja vähitellen viikkojen – kuukausien aikana ja lopulta katkeaa aivan normaalin liikunnan seurauksena. Ristisiteen pettämisen oire on ontuma. Kun ristiside on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa ja se voi tilapäisesti loppua kun raajaa rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on kokonaan poikki, ontuma on yleensä jatkuvaa.

 

Entropium:

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen on tila, jossa silmäluomi, useimmiten alaluomi on epänormaalisti kiertynyt sisäänpäin, jolloin silmäluomen karvat ärsyttävät silmää. Jos ärsytys jatkuu pitkään voi seurauksena olla silmätulehdus haavaumat silmässä ja näön heikkeneminen. Entropium on yleinen perinnöllinen vika koirilla, joilla suositaan ulkonevia silmiä ja/tai runsaita poimuja kasvoissa. 

 

Ektropion/Makroblepharon:

Luomen uloskiertymä (ektropion) ja liian suuri luomirako (makroblepharon) on melko tavallinen löydös erityisesti suurilla koiraroduilla. Pahimmillaan luomiraot on niin suuret, että ala- ja yläluomi ovat keskeltä ulos- ja reunoilta sisäänkiertyvät. Tällöin luomien rakenne muistuttaa timanttia ja siitä käytetäänkin diamond eye- nimitystä.

 

Epilepsia:

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus.

www.kennelliitto.fi/koiran-epilepsia

 

Kystinuria:

Mastiffeilla, eräillä muilla mastiffityyppisillä roduilla on samanlainen kystinuriasairaus kuin irlanninterriereillä. Sitä nimitetään ei-tyyppi  1 kystinuriaksi tai tyypin 3 kystinuriaksi. Sairaus ilmenee vain uroksilla, tarkemmin sanoen leikkaamattomilla uroksilla. Nartut eivät sairastu, mutta ne tietenkin välittävät sairautta eteenpäin jälkeläisilleen siinä kuin uroksetkin. 
Rodulle on jo olemassa DNA-testi, nimeltään Non-Type I Cystinuria Marker DNA Test for Mastiff-Type Breeds. Testiä voidaan käyttää sukulaisroduille, joilla on samanlainen sairaus, kuten englannin- ja ranskanbulldoggeille. Alla olevasta linkistä löydät tietoa mastiffien kystinuriasta.

mastiff.org/CYSTINURIA.htm

 

Etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA) :

PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi esiintyä millä tahansa rodulla. Mastiffilla PRA on dominoivasti periytyvä sairaus. Kaikki virheellisen geenin saaneetyksilöt sairastuvat. Mastiffin PRA:lle on olemassa geenitesti. Alla olevasta linkistä löydät tietoa mastiffien PRA:sta.

mastiff.org/PROGRESSIVERETINALATROPHY.htm

 

Perinnölliset selkämuutokset:

 

Spondyloosi

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkä nikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä mutta boksereilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi boksereilla mutta myös mastiffiella on alkanut tulemaan esille sairautta kuvauttamisen myötä.

 

Välimuotoinen lanne-ristinikama

Välimuotoinen lanne-ristinikama eli Lumbosacral Transitioinal Vertebra, LTV on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma jonka periytymismekanismia ei tunneta.

www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/perinnolliset

 

Kasvain/syöpäsairaudet

Mastiffi ei ole kaikkein tyypillisin syöpään tai kasvaimiin nuorena sairastuva rotu. Yksittäisiä sairastumistapauksia on kuitenkin aina. Suurille roduille ehkä tyypillisimpiä syöpäsairauksia on osteosarkooma (luusyöpä), lymfooma (imusolmukesyöpä), hemangiosarkooma (verisuonikasvaimet). Alla olevasta linkistä lisää tietoa mastiffien syövistä.

mastiff.org/CANCER.htm

 

Sydänsairaudet:

 

Kardiomyopatia

Dilatoiva kardiomyopatia on sairaus, jossa sydänlihaksen etenevä rappeuma johtaa sydämen vasemman kammion laajentumiseen ja pumppaus voiman pettämiseen. Sairaus saattaa johtaa sydämen vajaatoimintaan ja koiran ennenaikaiseen menehtymiseen. Dilatoiva kardiomyopatiaa esiintyy tyypillisesti isoilla koiraroduilla.